Civilná technika

V oblasti civilnej techniky zabezpečujeme  dodávky strojárskych výrobkov od svojich zmluvných dodávateľov pre finálnu výrobu najmä cestných a stavebných strojov u renomovaných výrobcov v rámci EU. Už dve desiatky rokov dodávame podzostavy a zostavy do montáže vyššie uvedených mechanizmov.

 

Významnú časť predmetu podnikania tvorí aj dodávka priemyselných náterových systémov, kde sme sa stali okrem iného významným dodávateľom pre najväčšieho výrobcu vagónov v SR.

 

 

Špecializujeme sa na:

 

  • výrobu komponentov na základe dodanej výkresovej dokumentácie a špecifikácií zákazníka,

 

  • dodávky podzostáv a zostáv pre výrobu stavebných a cestných  strojov (ramená, výložníky, nosníky, lopaty, čapy, rámy, nádrže, výfuky, hriadele, tiahlá, atď.),

 

  • dodávky priemyselných náterových systémov pre strojárenskú výrobu,

 

  • dodávky odliatkov a výkovkov.