O spoločnosti

“COME BACK TO TRADITIONAL BUSINESS”

 

Akciová spoločnosť WILLING a.s. so sídlom vo Zvolene je spoločnosť, ktorú viac ako reklama reprezentujú úspešné výsledky vo sfére zahranično-obchodných činností, na základe ktorých sme získali povesť renomovanej firmy s nadštandardným a serióznym prístupom ku všetkým obchodným partnerom a záujemcom o naše služby, čo prezentuje aj široký okruh domácej aj zahraničnej klientely.

 

Počas svojho niekoľkoročného pôsobenia spoločnosť postupne rozširovala spektrum svojich služieb a v súčasnosti okrem hlavného predmetu podnikania v importno-exportných aktivitách strojárskej výroby a špeciálnej techniky ponúka svoje služby aj v oblasti poradenskej činnosti, auditu firiem, distribúcie hardware alebo špecializovaného software.

 

Spoločnosť je držiteľom osobitného povolenia od Ministerstva hospodárstva SR, na základe ktorého disponuje oprávnením obchodovania so špeciálnou technikou - vojenským materiálom, vykonávaním importných obchodných operácií pre rezort obrany SR, ako aj realizáciou exportu a reexportu výrobkov z ruskej federácie a Ukrajiny do tretích krajín.

 

WILLING JE:

 • jedna z najtradičnejších a najväčších firiem v oblasti obchodu s vojenským materiálom a strojárskou výrobou na Slovensku s kontaktmi vo viac ako 50-tich krajinách,
 • spoľahlivý sprostredkovateľ pri medzivládnych kontraktoch na dodávky pre ozbrojené zložky,
 • partner renomovaných zahraničných firiem,
 • zakladajúci člen Združenia obranného priemyslu.

 

WILLING ponúka:

 • obchodné služby spojené so zaručenou spoľahlivosťou a serióznosťou pri presnom dodržiavaní zmluvných záväzkov a platných zákonov,
 • dlhoročné skúsenosti a kontakty umožňujúce reagovať na individuálne a špecifické požiadavky zákazníkov,
 • rozvíjanie spolupráce s partnermi v členských krajinách NATO,
 • pomoc pri rozvoji tradičnej slovenskej strojárskej výroby a jej vývozu do krajín EÚ,
 • zabezpečenie pomoci pri prefinancovaní jednotlivých kontraktov.

 

 

Základné aktivity:

 • vývoz a dovoz špeciálnej techniky,
 • strojárenský vývoz a dovoz,
 • zastupovanie zahraničných firiem.